Designing a course for future designers, Advantage – excellence in Engineering Simulation
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Författare

Robert Nyiready

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ansys News

Vol. 1 1 40-41

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06