Design and Fabrication of MEMS velocity and Pressure Sensors
Kapitel i bok, 2002

Författare

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

M. Gad-el-Hak

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06