Design and Fabrication of MEMS velocity and Pressure Sensors
Kapitel i bok, 2002

Författare

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

M. Gad-el-Hak

von Karman Institute Lecture Series 2002-3

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13