A Brief History of Road Vehicle Aerodynamics (RVAD)
Kapitel i bok, 2005

Författare

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

von Karman Institute Lecture Series 2005-05

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13