A Brief History of Road Vehicle Aerodynamics (RVAD)
Kapitel i bok, 2005

Författare

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik