The use of MEMS in Fluid Dynamics
Kapitel i bok, 1999

Författare

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Svensk Mekanik inför 2000-talet, Jubileumsskrift vid Svenska Mekanikdagarna 7-9 juni 1999, redigerad av H. Alfredsson och G. Amberg, Kungliga Vetenskaps Akademien.

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13