The use of MEMS in Fluid Dynamics
Kapitel i bok, 1999

Författare

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik