Supply Network Strategies
Bok, 2010

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

Göran Persson

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

978-0-470-51854-0

Mer information

Skapat

2017-10-08