Improved sea ice monitoring for the Baltic Sea - Project summary
Övrigt konferensbidrag, 2010

SAR

Sea-ice

Gulf of Bothnia

Författare

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Karin Borenäs

W. Dierking

Anders Berg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Per Pemberton

Henrik Lindh

Bengt Karlson

M. Santoro

Proceedings of the Third International Workshop SeaSAR 2010, 25-29 January 2010, Frascati, Italy

1609-042X (ISSN)

Vol. ESA SP-679
978-92-9221-243-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Jordbruksvetenskap

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

ISBN

978-92-9221-243-8

Mer information

Skapat

2017-10-08