Generating and Comparing Memory Access Ranges for Speculative Throughput Computing
Patent, 2010

Författare

Alexander Busck

Mikael Engbom

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik

Nema Labs

7,681,015 (USPTO)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap