Continuously tunable devices based on electrical control of dual-frequency liquid crystal filled photonic bandgap fibers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

liqujid crystal

tunable

photonic bandgap fiber

Författare

L Scolari

T Alkeskjold

J Riishede

Anders Bjarklev

David Hermann

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

A Anawati

M Nielsen

P Bassi

Optics Express

Vol. 13 19 7483-7496

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-06