Optically tunable bandgap fiber
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

T. Alkeskjold

J. Laegsgaard

A. Bjarklev

David Hermann

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anawati Anawati

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

J. Broeng

J. Li

S.-T Wu

Optics Photonics News, special edition "Optics in 2005"

Vol. 16 12 36-

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-06