Optically tunable bandgap fiber
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

Författare

T. Alkeskjold

J. Laegsgaard

A. Bjarklev

David Hermann

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Anawati Anawati

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

J. Broeng

J. Li

S.-T Wu

Optics Photonics News, special edition "Optics in 2005"

Vol. 16 12 36-

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-06