Subband transitions in AlxGa1-xN/GaN/AlxGa1-xN and AlxGa1-xN/InN/AlxGa1-xN single quantum wells
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

K Premaratne

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Manjula Gurusinghe

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Thorvald Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Superlattices and microstructures,

Vol. 38 161-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06