Microwave breakdown in space borne rf equipment
Paper i proceeding, 2010

Författare

Joel Rasch

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

J. Johansson

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

J. Puech

E. Rakova

V. Semenov

GHz 2010, 9-10 March 2010, Lund, Sweden

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06