Thermal Stability of a Plasma in a Homogeneous Microwave Field in Air
Paper i proceeding, 2010

Författare

Joel Rasch

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

V.E. Semenov

J. Puech

37th EPS Conference on Plasma Physics, June 21-25 2010, Dublin, Ireland

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06