FEM-FDTD Hybrid Simulation of a PIFA on a Car - Compared to Measurements
Paper i proceeding, 2004

Författare

Peter Ankarson

Yueqiang Liu

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Jan Carlsson

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

EMB 04 - Electromagnetic Computations for Analysis and Design of Complex Systems

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06