Lignin carbohydrate linkages in milled wood lignin preparations from spruce wood
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1983

Författare

Knut Lundquist

Institutionen för organisk kemi

Rune Simonson

Institutionen för teknisk kemi

Kenneth Tingsvik

Institutionen för teknisk kemi

Svensk Papperstidning

Vol. 86 6 R44-R47

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08