Lignin carbohydrate linkages in milled wood lignin preparations from spruce wood
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1983

Författare

Knut Lundquist

Institutionen för organisk kemi

Rune Simonson

Institutionen för teknisk kemi

Kenneth Tingsvik

Institutionen för teknisk kemi

Svensk Papperstidning

Vol. 86 R44-R47

Ämneskategorier

Kemi