Disruptive innovation as a business model challenge
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Mats Magnusson

Christian Sandström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

IMIT working paper 2010:142. Submitted to Long Range Planning.

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13