Disruptive innovation as a business model challenge
Artikel i övriga tidskrifter, 2010

Författare

Mats Magnusson

Christian Sandström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap