FEM Analysis of Corrugated Waveguides
Paper i proceeding, 2004

Författare

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Omid Sotoudeh

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

EMB 04 - Electromagnetic Computations for Analysis and Design of Complex Systems

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07