Multi-mode modeling of toroidal momentum confinement in tokamaks
Paper i proceeding, 2009

Transportsimulering

Författare

F.D. Halpern

École polytechnique

A.H. Kritz

Lehigh University

G. Bateman

Lehigh University

R.V. Budny

Princeton University

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

36th European Physical Society Conference on Plasma Physics 2009, EPS 2009; Sofia; Bulgaria; 29 June 2009 through 3 July 2009

Vol. 33E P-2 199
978-162276336-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

ISBN

978-162276336-8

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-09