Simulations of the formation of a transport barrier in four channels including turbulent poloidal momentum spinup
Paper i proceeding, 2010

Transport barrier

Turbulent transport

Författare

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

T Tala

V Naulin

K Crombe

P Mantica

37th European Physical Society Conference, Proceedings

Vol. 34 P1.1103-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08