Reduction of Total Scattering From Antenna Struts Using Shape Optimization
Paper i proceeding, 2005

Författare

Per Jacobsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Yueqiang Liu

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Thomas Rylander

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

RVK 05 - Radiovetenskap och Kommunikation 2005

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06