New approach for microkinetic mean-field modeling using latent variables
Poster (konferens), 2005

mean-field modeling

NOx storage and reduction

Microkinetic modeling

latent variables

Författare

Jonas Sjöblom

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Derek Creaser

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

19th North American Catalysis Society Meeting

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07