What do managers mean by saying "I appreciate the freedom on site"
Paper i proceeding, 2010

Författare

Pim Polesie

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Mikael Frödell

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Proceedings of CIB 2010 World Congress

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06