Advances in FEM-FDTD hybrid methods
Kapitel i bok, 2005

Författare

Thomas Rylander

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Fredrik Edelvik

Anders Bondeson

Douglas Riley

Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-DomaMethod (3rd edition) -- Allen Taflove and Susan C. Hagness

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13