Patch antennas on inhomogeneous substrates
Rapport, 2002

Författare

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Peter Waller

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07