Melt spinning of potentially electroactive textile fibres and the influence of melt spinning parameters on molecular structure development
Poster (konferens), 2010

Författare

Bengt Hagström

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Materials Science Initiative Seminar: Materials for tomorrow, Chalmers University of Technology, Göteborg, October 13-15, 2010

Ämneskategorier

Materialteknik

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07