The gendered machine: Concept car development at Volvo Car Corporation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

project management

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Maria Backman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Sofia Börjesson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Gender, Work and Organization

Vol. 12 6 551-571

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06