Action research as experimentation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

project management

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Mats Sundgren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Systemic Practice and Action Research

Vol. 18 53-65

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi