A gendered carnival? Project work at Volvo cars
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

gender

project management

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Maria Backman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Sofia Börjesson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Women in Management Review

Vol. 20 2 96-106

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06