Investigation of lignins from soda and soda/anthraquinone cooking of spruce wood
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1981

lignin soda cooking anthraquinone spruce wood

Författare

Knut Lundquist

Institutionen för organisk kemi

Rune Simonson

Institutionen för teknisk kemi

Kenneth Tingsvik

Institutionen för teknisk kemi

Paperi ja Puu

Vol. 63 11 709-712, 734

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08