Managing organization creativity: Critique and practices
Bok, 2005

organization

project management

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Mats Sundgren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

1-4039-4768-6

Mer information

Skapat

2017-10-06