Management writing out of bounds: Writing after postcolonialism
Bok, 2005

management

project management

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

91-47-007540-6

Mer information

Skapat

2017-10-06