The importance of linking internal and external supply side organising - Purchasing transformation in the service sector
Paper i proceeding, 2010

Författare

Ingrid Hessel

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

David Allcock

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

26th Annual IMP Conference, Corvinus University, Budapest, September 2-4

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07