Effect of non-coding RNA on bistability and oscillations in the mRNA-protein interplay
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Vladimir Zhdanov

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

Biophysical Reviews and Letters

1793-0480 (ISSN)

Vol. 5 89-107

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07