Baroreceptor Sensitivity and Heart Rate Variability in Early Traumatic Brain Injury
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

P. Lowhagen

S. Sondergaard

B. Rydenhag

Tomas McKelvey

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

C. Eriksson-Ritzen

A. Aneman

Intensive Care Medicine

0342-4642 (ISSN)

Vol. 36 S185-S185

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08