Skräddarsydda betongkonstruktioner
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Att kunna skräddarsy betongkonstruktioner, så att man på ett rationellt sätt kan ta tillvara betongens formbarhet i olika konstruktioner är målet med EU-projektet TailorCrete. Med moderna hjälpmedel är det är idag fullt möjligt att, med hjälp av en industrirobot, direkt från en tredimensionell modell fräsa ut betongformer i formsand eller cellplast. Detta har i forskningssyfte utförts i forskningsprojektet Unikabeton (www.unikabeton.dk) av bland annat. Teknologisk Institut och Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Genom att tillämpa sådan modern teknik undviks avancerade handgjorda formverk, vilka idag är tidsödande, dyra och stället höga krav på hantverksskicklighet.

betongkonstruktioner

armeringsteknik

Författare

David Fall

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 2010:7 2010:7 Oktober 20-22

Ämneskategorier

Byggproduktion

Annan materialteknik

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08