Skräddarsydda betongkonstruktioner
Magazine article, 2010

Att kunna skräddarsy betongkonstruktioner, så att man på ett rationellt sätt kan ta tillvara betongens formbarhet i olika konstruktioner är målet med EU-projektet TailorCrete. Med moderna hjälpmedel är det är idag fullt möjligt att, med hjälp av en industrirobot, direkt från en tredimensionell modell fräsa ut betongformer i formsand eller cellplast. Detta har i forskningssyfte utförts i forskningsprojektet Unikabeton (www.unikabeton.dk) av bland annat. Teknologisk Institut och Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Genom att tillämpa sådan modern teknik undviks avancerade handgjorda formverk, vilka idag är tidsödande, dyra och stället höga krav på hantverksskicklighet.

betongkonstruktioner

armeringsteknik

Author

David Fall

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Karin Lundgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Kent Gylltoft

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 2010:7 2010:7 Oktober 20-22

Subject Categories

Construction Management

Other Materials Engineering

Building Technologies

More information

Created

10/8/2017