Structural engineering potentials and applications for effective industrial bridge construction
Rapport, 2010

building information modelling

industrial production

Industrial bridge construction

efficient process

building sector

Författare

Ingvar Olofsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Rasmus Rempling

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Mario Plos

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07