Ignition: New Application to combustion Studies
Kapitel, populärvetenskapligt, 2010

Författare

Valeri Golovitchev

Chalmers, Tillämpad mekanik

Fabian Kärrholm Peng

Chalmers, Tillämpad mekanik

Handbook of Combustion Vol.1: Fundamentals and Safety

85-106

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

978-527-32449-1

Mer information

Skapat

2017-10-06