Ignition: New Application to combustion Studies
Kapitel i bok, 2010

Författare

Valeri Golovitchev

Chalmers, Tillämpad mekanik

Fabian Kärrholm Peng

Chalmers, Tillämpad mekanik

Handbook of Combustion Vol.1: Fundamentals and Safety

85-106
9783527324491 (ISBN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-27