Power efficient modulation schemes [Invited book chapter]
Kapitel i bok, 2011

Författare

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Impact of Nonlinearities on Fiber Optic Communication

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

DOI

10.1007/978-1-4419-8139-4_5

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29