Data transmission system and method
Patent, 2014

Uppfinnare

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Martin E Sjödin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

US 8676055

US PPA 61/255884; PCT/EP2010/066454; US PA 13/503692

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-10