Reaction intermediates in high temperature catalytic water formation studied with cavity ringdown spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Stina Hemdal

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik

Åsa Johansson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik

M. Försth

Mats Andersson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik

Arne Rosen

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik

Journal of Vaccum Science and Technology A

Vol. 22 1620-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06