Methodology for life cycle assessment
Kapitel i bok, 2010

Författare

Anne-Marie Tillman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Environmental assessment and management in the food industry. Life cycle assessment and related approaches. Ulf Sonesson, Johanna Berlin and Fredrike Ziegler (eds). Woodhead Publishing Limited, Cambridge

59-80
978-1-84569-552-1 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Energi

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Annan naturresursteknik

ISBN

978-1-84569-552-1

Mer information

Skapat

2017-10-07