Simulation of dynamic train-track interaction with state-dependent track properties
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Johan Oscarsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Journal of Sound and Vibration

Vol. 275 515-532

Ämneskategorier

Teknisk mekanik