Fluid mechanics, turbulent flow and turbulence modeling, Lecture Notes in MSc courses
Rapport, 2010

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08