Experimental study of water transport on a generic mirror
Paper i proceeding, 2010

Författare

Tobias Tivert

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

International Conference on Multiphase Flow,ICMF, Tampa, FL, US

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08