Fast simulation of quasistatic rod deformations for vr applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Joachim Linn

Thomas Stephan

In Progress in Industrial Mathematics, ECMI

247-253

Ämneskategorier

Maskinteknik

Beräkningsmatematik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10