Waveguides for Nitride Based Quantum Cascade Lasers
Poster (konferens), 2010

AlGaN

QCL

Waveguide

Författare

Martin Stattin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Kristian Berland

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Thorvald Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN2010), Tampa, Florida, U.S.A., September 19 – 24, 2010

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07