SAFER100Car: a toolkit to analyze data from the 100 Car Naturalistic Driving Study
Paper i proceeding, 2010

Naturalistic driving data analysis

field operational test

Författare

Marco Dozza

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Proceedings of the Second International Symposium on Naturalistic Driving Research, Blacksburg, August 31 - September 2, 2010

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Farkostteknik

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-06