FOTware: a modular, customizable software for analysis of multiple-source fieldoperational- test data
Paper i proceeding, 2010

driver behaviour

Naturalistic driving data analysis

field operational tests

Författare

Marco Dozza

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Proceedings of the Second International Symposium on Naturalistic Driving Research, Blacksburg, August 31 - September 2, 2010

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06