Metamorphic crystal growth
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Collaborative Conference on Crystal Growth (3CG), Miami, USA, November 29 – December 3, 2010 (invited)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07