Low-molecular weight lignin hydrolysis products
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1976

lignin structure hydrolysis reactions products

Författare

Knut Lundquist

Institutionen för organisk kemi

Applied Polymer Symposium

Vol. 28 1393-1407

Styrkeområden

Produktion

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06